СЕРТИФИКАТИ

Сертификат за инсталация на продукти на Multimedia Connect

Сертификат за инсталация на продукти на Teletec

Сертификат за лидерство в изграждането на Елетронни инстлации във високото строителство